Ingen träff på henrysdóttir, visar utökat resultat.