Ingen träff på lifvenskiöld, visar utökat resultat.