Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB Lötsjövägen 1B, Sundbyberg - hitta.se

Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB

Fakta om Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB

Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB är ett aktiebolag. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 374 757 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.

Ta kontroll här
Okänd kreditvärdighet. Läs mer!

Vad tycker du om Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB?

Nyckeltal och resultat

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundbybergs kommun direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig på bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler. Mer information

Verksamheten ingår i:

Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Rissne AB

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Företagsinformation & nyckeltal