Lotta Vesterlund Drabe Gräsvik , Karlskrona - hitta.se