Företagspresentation

Mälarhamnar AB är ett mellanstort aktiebolag med 72 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 11 827 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.

Er sida? Ändra texten

Branscher

Företagsinformation

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Köping och västerås bedriva hamnrörelse och godshantering samt terminal- och transportverksamhet, inklusive spedition och klarering. Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter samt därtillhörande terminalverksamhet och godshantering, inklusive spedition och klarering. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3c § kommunallagen, om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd. Likvideras bolaget ska tillgångarna tillfalla aktieägarna.
 • Juridiskt namn:

  Mälarhamnar AB
 • Organisationsnummer:

  556088-4727
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Västerås Kommun
 • VD:

  Anna Carola Alzén
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

 • Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 52241 - Hamngodshantering
 • 52220 - Stödtjänster till sjötransport

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  72
 • Omsättning (TKR):

  128 040
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  11 827
 • Årets resultat (TKR):

  2 010
 • Summa tillgångar (TKR):

  150 416
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  1 261
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  31 538

* Föregående år

Befattningshavare Mälarhamnar AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Mälarhamnar AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
Pettersson, Jasmina Del Carmen
Vilhelmsson, Lena Margareta
i förening med
Alzén, Anna Carola
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 7 män

Bokslut Mälarhamnar AB

200 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 128 040 112 217 109 017
Rörelseresultat, EBIT 12 814 3 700 2 222
Resultat efter finansnetto 11 827 2 262 -4 969
Årets resultat 2 010 1 719 -6 640
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 130 961 119 574 120 802
Omsättningstillgångar 19 455 19 784 17 566
Tillgångar 150 416 139 358 138 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 476 33 166 31 447
Obeskattade reserver 23 901 14 901 15 078
Avsättningar (TKR) 1 823 1 875 2 062
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 216 89 416 89 781
Skulder och eget kapital 150 416 139 358 138 368
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 1 261 1 193 1 177
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 538 30 703 32 422
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 14 415 12 012 14 150
Utdelning till aktieägare 1 400 700 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 72 68 73
Omsättning per anställd (TKR) 1 778 1 650 1 493
Personalkostnader per anställd (TKR) 656 646 654
Vinstmarginal 10,01% 3,30% 2,04%
Soliditet 34,36% 31,50% 30,57%
Kassalikviditet 21,56% 22,13% 19,57%

Årsredovisningar Mälarhamnar AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Mälarhamnar AB