1. Serenadgatan 29
  lgh 2402
  ,
  215 73 Malmö
 2. Segergatan 4 C
  lgh 1303
  ,
  261 45 Landskrona
 3. Brahegatan 6
  lgh 1101
  ,
  506 35 Borås