Ingen träff på Gökans Gård, visar utökat resultat.