Ingen träff på Hesselmansvägen Uppsala, visar utökat resultat.