Ingen träff på Hillmanskroken 15 B, Gävle, visar utökat resultat.