Ingen träff på Holmsundsallén 17, Gävle, visar utökat resultat.