Ingen träff på Travhagen 8 Vattholma, visar utökat resultat.