Ingen träff på Vretasvägen 57, Valbo, visar utökat resultat.