Ingen träff på blockhusudden, stockholm, visar utökat resultat.