Ingen träff på skönalyckan, visar utökat resultat.