Styrelser - Ali Reza Mazloom
-+
Ali Reza Mazloom sitter i 2 bolagstyrelser. Det bolag som omsätter mest är Målarna & co i Väst AB (2 184 TKR). Detaljerad info