Styrelser - Jens Olof Saltin
-+
Jens Olof Saltin sitter i 4 bolagstyrelser. Det bolag som omsätter mest är Saltin Holding AB (134 TKR). Detaljerad info