Styrelser - Nina Karin Jenny Aresund
-+
Nina Karin Jenny Aresund sitter i 5 bolagstyrelser. Det bolag som omsätter mest är Volvo Holding Sverige AB (4 256 207 TKR). Detaljerad info