Styrelser - Carl Christian Victor Krüeger
-+
Carl Christian Victor Krüeger sitter i 12 bolagstyrelser. Det bolag som omsätter mest är Lmk Venture Partners AB (149 957 TKR). Detaljerad info