Ingen träff på utlands kort, visar utökat resultat.