Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Alviksvägen 37 Bromma