Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Bäckgatan 8 STOCKARYD