Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Banérgatan 7 Stockholm