Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Bränslanvägen 7 BODEN