Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Danska Vägen 13 ULLARED