Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Fyrislundsgatan 74 UPPSALA