Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Grepstad 52 MOTALA