Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Grindsjön, Norra Sorundas