Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Hyltegärde Industriområde 8 TRANEMO