Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Rävpasset 20 E, Gävle