Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Sälens By MALUNG-SÄLEN