Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Södra Åsgatan 66A OCKELBO