Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Simlångsvägen 50 ÅRSTA