Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Skyttbrinksvägen 33 TUMBA