Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Smörhålevägen 1 KUNGSBACKA