Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Truckvägen 1 SKOGÅS