Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Turbinvägen 13 MOTALA