Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Växjövägen 5B VÄRNAMO