Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Vallevägen 26 JÄMJÖ