Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Vendevägen 11 C Djursholm