Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Virvelvindsvägen 4I Lund