Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Vittene Säteri 1 ALINGSÅS