Från:
T ex gata, gatunummer eller ort
Till: Vragerupsvägen 61 STAFFANSTORP