1. Kruthusvägen 50, 546 33 Karlsborg
  2. Dingtuna Vändle 2, 725 92 Västerås
  3. Bjursdalsvägen 6 E, 590 13 Boxholm