1. Högmyrsgatan 10, 654 69 Karlstad
  2. Stagnellsgatan 14 B, 652 23 Karlstad
  3. Högmyrsgatan 10, 654 69 Karlstad
  4. Clevevägen 3 D, 663 30 Skoghall
  5. Fagottgatan 53, 656 31 Karlstad