facebook_pixelTegelhagen Holding 2 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Tegelhagen Holding 2 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i fastighetsägande bolag samt tillhandahålla tekniska och ekonomiska förvaltningstjänster åt dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-1-1
Resultat efter finansnetto (tkr)-1-1-1
Årets resultat (tkr)-1-1
Summa tillgångar (tkr)299299300
Antal anställda

Årsredovisningar Tegelhagen Holding 2 AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

559065-1286
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-1-1
Resultat efter finansnetto (tkr)-1-1-1
Årets resultat (tkr)-1-1

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)250250250
Omsättningstillgångar (tkr)494950
Tillgångar (tkr)299299300
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)494950
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)250250250
Skulder och eget kapital (tkr)299299300

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet16.4%16.4%16.7%
Kassalikviditet19.6%19.6%20.0%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av en av.Liljedahl, Helena Birgitta.Ljung, Peter Folke.i förening med en av.Bergman, Björn Per.Westin, Carl Fredrik.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

52 år

Koncernstruktur Tegelhagen Holding 2 AB

Tegelhagen Holding 2 AB ingår i en koncern med 81 bolag. Moderbolag är Brogård 1:4 i Upplands-Bro AB och koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta

Ingen information