facebook_pixelGislaveds Kommunhus AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Gislaveds Kommunhus AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom Gislaveds kommuns samlade verksamhet. Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen. Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömäswsigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)23196
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-586-46-50
Resultat efter finansnetto (tkr)2 9742 2741 574
Årets resultat (tkr)2 9742 2741 574
Summa tillgångar (tkr)26 54424 77711 978
Antal anställda

Årsredovisningar Gislaveds Kommunhus AB

Bolagets ägare

Gislaveds Kommunhus AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)23196
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-586-46-50
Resultat efter finansnetto (tkr)2 9742 2741 574
Årets resultat (tkr)2 9742 2741 574

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)20 24820 24810 248
Omsättningstillgångar (tkr)6 2964 5301 730
Tillgångar (tkr)26 54424 77711 978
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)23 94722 77211 922
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)2 5982 00556
Skulder och eget kapital (tkr)26 54424 77711 978

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)1 8001 8001 424

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal-253.7%-47.9%0.0%
Soliditet90.2%91.9%99.5%
Kassalikviditet242.3%225.9%3089.3%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av.Johansson, Anders Karl Eilert.i förening med en av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

56 år

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom Gislaveds kommuns samlade verksamhet. Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen. Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömäswsigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

  • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner