Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Hitachi Energy Sweden AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - för egen eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - idka annan liknande industrirörelse och handel, - bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, samt - bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

Information

 • Organisationsnummer:

  556029-7029
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Hitachi ABB Power Grids Ltd
 • VD:

  Ingvar Tobias Hansson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Registrerad (SE556029702901)
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2022-03*2021-03*2019-12*
Omsättning (tkr)13 480 00016 195 00025 722 000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)492 000-2 002 000187 000
Resultat efter finansnetto (tkr)516 000-1 965 000225 000
Årets resultat (tkr)372 000-1 853 000189 000
Summa tillgångar (tkr)13 605 00012 577 00016 354 000
Antal anställda3 9313 8826 784

Årsredovisningar Hitachi Energy Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2022-03*2021-03*2019-12*
Omsättning (tkr)13 480 00016 195 00025 722 000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)492 000-2 002 000187 000
Resultat efter finansnetto (tkr)516 000-1 965 000225 000
Årets resultat (tkr)372 000-1 853 000189 000

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2022-03*2021-03*2019-12*
Anläggningstillgångar (tkr)3 663 0003 834 0003 854 000
Omsättningstillgångar (tkr)9 942 0008 743 00012 500 000
Tillgångar (tkr)13 605 00012 577 00016 354 000
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2022-03*2021-03*2019-12*
Eget kapital (tkr)3 949 0003 577 0003 500 000
Obeskattade reserver (tkr)462 000425 000343 000
Avsättningar (tkr)1 155 0001 081 0001 057 000
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)8 039 0007 494 00011 454 000
Skulder och eget kapital (tkr)13 605 00012 577 00016 354 000

Löner och utdelningar (TKR)

2022-03*2021-03*2019-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)19 00011 00011 000
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)7 0001 0002 000
Löner till övriga anställda (tkr)2 376 0002 848 0004 070 000
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)1 204 0001 461 0001 261 000
Utdelning till aktieägare (tkr)372 000

Nyckeltal

2022-03*2021-03*2019-12*
Antal anställda3 9313 8826 784
Omsättning per anställd (tkr)3 4294 1723 792
Personalkostnader per anställd (tkr)9171 113788
Vinstmarginal3.6%-12.4%0.7%
Soliditet31.5%30.9%22.9%
Kassalikviditet58.6%63.9%60.5%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Bäckström, Per Erik Stefan.Haka, Ismo Antero.Hansson, Ingvar Tobias.Jansson, Carl Peter.Lundberg, Jenny Helena.Persson, Jan Niklas.Söderström, Frank Johan.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Koncernstruktur Hitachi Energy Sweden AB

Hitachi Energy Sweden AB ingår i en koncern med 3 bolag. Moderbolag är Hitachi ABB Power Grids Ltd och koncernmoderbolag är Hitachi Ltd. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-03.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - för egen eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - idka annan liknande industrirörelse och handel, - bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, samt - bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

 • 27120 - Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
 • 27110 - Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
 • 71123 - Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
 • 27900 - Tillverkning av annan elapparatur
 • 17123 - Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp