Företagsinformation för
AB Electrolux

Org.nr. 556009-4178

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel företrädesvis inom hushållskapitalvarubranschen samt fabrikation av maskiner och redskap och att förvärva och förvalta aktier samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 27510 - Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
 • 46431 - Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
 • Organisationsnummer:

  556009-4178
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Per Jonas Samuelson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  33 179 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  2 139 000
 • Årets resultat (TKR):

  2 398 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  59 773 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  51 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  1 027 000

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare AB Electrolux

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar AB Electrolux

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Arler, Daniel Leonard
Bendixen, Erik Martin
Brockmann, Jan Uwe
Cons, Ricardo
Elfving, Ulrika Elisabeth
Hallesius, Hanns Sven
Hedengran, Petra Johanna
Hygrell, Lars Fredrik
Johansson, Sven Hasse
Larsson Saxon, Anna Ulrika
Leten, Ronnie Frans Ghislain
Litzén, Ulla Viveka
Ng, Kenneth
Nilsson, Lars Ola Martin
Nordberg, Bert Åke Stefan
Olsson-Lejon, Anna Maria Kristina
Persson, Carl Fredrik Willi
Porter, David Whitney
Samuelson, Per Jonas
Shaw, Gary Alan
Söderlund, Claes Niclas
Worsoe-Petersen, Lars Anthon
Wärn, Kai Bertil
Zanata, Alberto
Östman, Hans Mikael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 11 män
1 okänd

Bokslut AB Electrolux

40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 33 179 000 29 508 000 28 865 000
Rörelseresultat, EBIT -989 000 -1 252 000 -3 370 000
Resultat efter finansnetto 2 139 000 1 398 000 -1 861 000
Årets resultat 2 398 000 1 830 000 -909 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 35 214 000 35 074 000 33 001 000
Omsättningstillgångar 24 559 000 21 021 000 22 027 000
Tillgångar 59 773 000 56 095 000 55 028 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 738 000 17 179 000 17 093 000
Obeskattade reserver 450 000 396 000 558 000
Avsättningar (TKR) 1 446 000 1 624 000 1 843 000
Långfristiga skulder 7 843 000 9 071 000 11 473 000
Kortfristiga skulder 32 296 000 27 825 000 24 061 000
Skulder och eget kapital 59 773 000 56 095 000 55 028 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 51 000 44 000 45 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 027 000 921 000 931 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 562 000 493 000 485 000
Utdelning till aktieägare 1 868 083 1 861 083 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 2 082
Omsättning per anställd (TKR) --- --- 13 864
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- 702
Vinstmarginal -2,98% -4,24% -11,68%
Soliditet 30,22% 31,13% 31,79%
Kassalikviditet 68,38% 67,47% 82,44%

Årsredovisningar AB Electrolux

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur AB Electrolux