facebook_pixelAB Pitebo - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för AB Pitebo

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta bostäder och lokaler, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunalrättsliga priciperna i 2kap., och 8 kap, 3c§ KL, främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Bolagets lägenhetsbestånd skall också ha sådan olym att man kan vara prisledande vad avser hyror inom kommunen.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)254 589253 045243 972
Rörelseresultat, EBIT (tkr)50 06842 63139 403
Resultat efter finansnetto (tkr)35 70526 64520 338
Årets resultat (tkr)20 22322 94018 477
Summa tillgångar (tkr)1 386 7501 320 1091 321 210
Antal anställda444241

Bolagets ägare

Pitebo AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Pitebo AB
556452-0038
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)254 589253 045243 972
Rörelseresultat, EBIT (tkr)50 06842 63139 403
Resultat efter finansnetto (tkr)35 70526 64520 338
Årets resultat (tkr)20 22322 94018 477

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)1 382 3401 298 5391 309 492
Omsättningstillgångar (tkr)4 41021 57011 718
Tillgångar (tkr)1 386 7501 320 1091 321 210
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)365 284345 060326 656
Obeskattade reserver (tkr)37 69732 04829 561
Avsättningar (tkr)31 94528 34225 758
Långfristiga skulder (tkr)823 939844 159864 379
Kortfristiga skulder (tkr)127 88570 50074 856
Skulder och eget kapital (tkr)1 386 7501 320 1091 321 210

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 3651 2601 242
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)18 56117 06416 703
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)8 6348 1571 706
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda444241
Omsättning per anställd (tkr)5 7866 0255 951
Personalkostnader per anställd (tkr)649631479
Vinstmarginal19.7%16.9%16.1%
Soliditet28.3%27.9%26.3%
Kassalikviditet3.5%30.6%15.7%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Adlers, Anna Maria Christina.Lindström, Irma Majvor.Lundkvist, Anders John Oskar.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Karta och andra adresser

Kanalgatan 13 A, 943 32 Öjebyn

Karta och andra adresser

Kanalgatan 13 A, 943 32 Öjebyn

Pitebo AB har verksamhet på Kanalgatan 13 A, Öjebyn. 

Pitebo AB har 3 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Öjebynskontoret är Pitebo AB i Öjebyn.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta bostäder och lokaler, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunalrättsliga priciperna i 2kap., och 8 kap, 3c§ KL, främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Bolagets lägenhetsbestånd skall också ha sådan olym att man kan vara prisledande vad avser hyror inom kommunen.

  • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
  • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
  • 68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag