Företagsinformation för
AB Volvo

Org.nr. 556012-5790

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena transportmedel, livsmedel, energi och finans (dock ej verksamhet som stadgas i lagarna om bankrörelse och kreditmarknadsbolag), förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556012-5790
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Martin Lundstedt
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  309
 • Omsättning (TKR):

  1 444 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -1 502 000
 • Årets resultat (TKR):

  8 127 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  94 972 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  381 000

2 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar AB Volvo

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut AB Volvo

6 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12
Omsättning 1 444 000 5 871 000
Rörelseresultat, EBIT -626 000 3 481 000
Resultat efter finansnetto -1 502 000 2 277 000
Årets resultat 8 127 000 12 739 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 71 403 000 71 436 000
Omsättningstillgångar 23 569 000 28 743 000
Tillgångar 94 972 000 100 179 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 098 000 41 006 000
Obeskattade reserver 2 502 000 4 000
Avsättningar (TKR) 118 000 128 000
Långfristiga skulder 13 978 000 13 976 000
Kortfristiga skulder 35 276 000 45 065 000
Skulder och eget kapital 94 972 000 100 179 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 381 000 413 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 220 000 246 000
Utdelning till aktieägare 6 602 590 6 093 139
Nyckeltal 2016-12 2015-12
Antal anställda 309 327
Omsättning per anställd (TKR) 4 673 17 954
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 945 2 015
Vinstmarginal -43,35% 59,29%
Soliditet 47,28% 40,94%
Kassalikviditet 66,81% 63,78%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare AB Volvo

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar AB Volvo

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Frändberg, Sofia Helena
Gurander, Jan Gustav
Lundstedt, Martin
Renard, Kerstin Maria
Sténson, Henry Örjan
Svanberg, Carl-Henric
Firman tecknas i förening av
Aresund, Nina Karin Jenny
Sandström, Lars David
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 7 män
6 okända

Koncernstruktur AB Volvo